I år lägger vi fokus på flerspråkiget, digital kompetens och hälsa i en digital kontext!

 

Vad är digital kompetens? Kan flerspråkighet bli en resurs? Hur kan vi främja psykisk hälsa i skolan? På SETT SYD lägger vi ett stort fokus på dessa utmaningar som är årets teman. I programmet kommer du att kunna ta del av spännande föreläsningar och workshops inom våra tre teman.

Flerspråkighet

Flerspråkighet är ett naturligt inslag i dagens förskola och skola. Det kan innebära utmaningar men även stora möjligheter. Hur kan flerspråkigheten bli en tillgång i undervisningen där barn och elevers flerspråkighet används som resurs? Hur hittar man som lärare i skolan fram till elevers kunskaper bakom språket? Hur kan kunskapskartläggningen för varje individ bli till nytta för hela klassen? Hur berikar man det enskilda barnets språk i förskolan och hur kan det arbetet bli en tillgång i arbetet med resten av barngruppen?

Digital kompetens

I samtidens och i framtidens samhälle är digital kompetens en avgörande förmåga, det vet vi. Detta faktum ställer krav på dagens förskola och skola och innehållet i undervisningen. Hur undervisar vi för en framtid som redan är här med förtydligade styrdokument som ställer högre krav? Hur designar vi en undervisning där källkritik, utformande av digitala texter och programmering blir en del av det centrala innehållet? Hur ser digital kompetens ut egentligen och hur tror vi att den kommer att se ut? Hur vet vi att vi stärker barns och elevers digitala kompetens och kritiska tänkande i en tid där barn och unga redan lever en stor del av sitt liv i den digitala världen? Hur kan vi använda digitala resurser i bedömning? Hur kan digitala resurser användas för att vässa undervisningen och lärandet??

Hälsa i en digital kontext

Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar lavinartat. Var femte barn i Sverige mår dåligt och detta i ett land som är ett av världens rikaste länder. Barn tillbringar den större delen av sin vakna tid i förskola och skola, hur kan förskola och skola bidra till en bättre folkhälsa? Hur ger vi psykisk hälsa utrymme i förskolans och skolans värdegrunds- och kunskapsinnehåll? Hur lyfter vi fram idrott och hälsa i syfte att främja såväl fysisk som psykiskt välmående i verksamheten? Hur fångar vi upp barn och elever i riskzonen för stress och utbrändhet? Hur kan fysisk och psykisk hälsa bli en naturlig del av kvalitetsarbetet?