Årets tema: HUR!

I år lägger vi fokus på HUR:et i alla skeden av undervisningen inom skolans och förskolans väggar! Hur är den enskilt viktigaste frågan för svensk förskola och skola.

HUR bedriver vi en undervisning av hög kvalité?
HUR skapar vi moderna och innovativa digitala och fysiska lärmiljöer?
HUR skapar vi bästa möjliga förutsättningar för lärandet för barn av vår tid?
HUR fungerar hjärnan vid inlärning och vad behöver vi som förskola och skola veta för att barn och elever ska lära på bästa sätt?
HUR använder vi digitala verktyg på ett sätt som skapar en likvärdig skola och förskola?