Sara Persson

Grundskollärare och författare

Sara Persson

Grundskollärare och författare

Biografi

Sara Persson är grundskollärare i svenska och svenska som andraspråk samt förstelärare med inriktning på formativ bedömning, ICDP-handledare och handledare i Läslyftet. I augusti 2016 gav hon ut boken Nyanlända elever – Undervisning, mottagande och flerspråkighet på Natur och Kultur. Den handlar om undervisning och mottagande av nyanlända och övriga andraspråkselever i svenska skolan. Hon skriver också på bloggen Hjärtat hos @frksarapersson om nyanlända elevers lärande, flerspråkighet samt läs- och skrivundervisning i åk 1- 6. Sara är en uppskattad föreläsare som bland annat haft uppdrag för Skolverket, Lärarförbundet och Utbildningsradion.

Fotograf: Sara Winsnes