Sara Bruun

Lärare och IKT-pedagog

Sara Bruun

Lärare och IKT-pedagog

Biografi

Sara Bruun har många strängar på sin lyra. Hon arbetar som som engelsklärare på Ringsjöskolan samt som IKT-Pedagog i Höörs kommun. Sara undervisar även i engelska på lärarutbildningen vid Malmö Universitet. Sara är flitig bloggare och även författare till två böcker kring användandet av digitala verktyg i klassrummet.