Paula Stråhed

Skolbibliotekarie

Paula Stråhed

Skolbibliotekarie

Biografi

Paula Stråhed är Skolbibliotekarie och fd lärare med flera års erfarenhet av skönlitteratur som kunskapsinhämtning, stöd i undervisningen samt som inspiration för pedagogiska planeringar och källkritik.