Mats Johnsson

Chef för digitaliseringsenheten, Malmö stad

Mats Johnsson

Chef för digitaliseringsenheten, Malmö stad

Biografi

Mats Johnsson är chef för digitaliseringsenheten på grundskoleförvaltningen har ett sammanhållande ansvar för Malmös samtliga skolformers gemensamma verksamhetssystem. Mats arbetar på utvecklingsavdelningen med fokus på digitaliseringsprocesser för att skapa en god digital ekomiljö för personal och elever. Mats är certifierad ledarcoach och har ett förflutet som rektor.