Maria Pettersson

Lärare och IKT-pedagog

Maria Pettersson

Lärare och IKT-pedagog

Biografi

Maria Pettersson är utbildad 1-7 lärare med många års erfarenhet av att undervisa digitalt i grundskolan. Maria arbetar nu som IKT-pedagog.