Lisa Söderlund

Verksamhetschef, Kodcentrum

Lisa Söderlund

Verksamhetschef, Kodcentrum

Biografi

Lisa Söderlund är verksamhetschef och ansvarig för pedagogik på Kodcentrum, en ideell förening som tillsammans med hundratalet volontärer introducerar barn och lärare till programmering och digitalt skapande. På Kodboken.se finns gratis material för att komma igång med programmering i skolan och på fritiden.