Lena Winqvist

Föreläsare och utbildare

Lena Winqvist

Föreläsare och utbildare

Biografi

Lena Winqvist är föreläsare och utbildare med 15 års erfarenheter av fortbildning, handledning och undervisning. Hon är även läromedelsförfattare för gymnasiet samt skriver narrativa handböcker om hjärnan. Tillsammans med Annika Nilsson driver hon utbildningsföretaget Hajja Hjärnfokus. De anlitas flitigt av såväl skolor som företag för att bygga broar mellan didaktik och neurovetenskap. På så sätt förklarar de mekanismerna bakom lärandet samt hur man kan effektivisera det livslånga lärandet.