Ida Jackson

Socionom på Bris

Ida Jackson

Socionom på Bris

Biografi

Ida Jackson är socionom och arbetar på Bris. Idas arbete innebär att ge professionellt stöd till barn som flytt och nätverket runt barnen, i samarbete med kommuner och offentliga aktörer. Ida har tidigare arbetat som skolkurator och har mångårig erfarenhet av samtal med barn och unga, skolutveckling och utveckling av elevhälsoarbete.