Erika Kyrk Seger

Förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult, Lerums kommun

Erika Kyrk Seger

Förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult, Lerums kommun

Biografi

Erika Kyrk Seger är legitimerad förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult. Hon arbetar som pedagogisk samordnare för Gråbo förskolor där hon stödjer förskolechefer och pedagoger i kvalitetsarbete och kompetensutveckling. Erika har medverkat i antologin ”Mediepedagogik på barnens villkor” och är aktiv på sociala medier och bloggen Lärande Framtid.