Kampanjen är avslutad och vi tackar samtliga nio utställare som bidragit med priser. 

 

  • Lekolar – E:15

En robot med inbyggda högtalare, styrbara lysdioder som ändrar färg, sensorer som kan få roboten att undvika hinder m.m. Läs mer här!

Här erbjuds Roboten DASH!

  • Flano Design AB – E:25

Flano Design AB jobbar för att väcka lusten att lära genom att utveckla lärande miljöer för barn och ungdomar. Läs mer här!

Här erbjuds valfri Flanosaga från deras monter.

  • Hushållningssällskapet – B:25

Syftet är att väcka barnens nyfikenhet för olika länders matkulturer och därmed öka deras kunskap och förståelse för… Läs mer här!

Här erbjuds 10 stycken brädspel.

  • Novista – D:27

Novista utvecklar och tillverkar medicintekniska hjälpmedel för att skapa en tryggare, lugnare och enklare vardag åt… Läs mer här!

Här erbjuds en 2 meter lång cylinderkudde.

  • Phonak – E:30

Läs mer om Phonak och deras produkt här!

Här erbjuds ett lättanvänt ljudutjämningssystem som ger bästa möjliga ljud till alla i klassrummet utan att läraren behöver anstränga rösten.

  • Liz Fristedt AB – F:20

Grunden i kompetensutbildningen är Kooperativt lärande, men integrerar även delar som… Läs mer här!

Här erbjuds en goodiebag med visuellt bildstöd i kooperativt lärande.

  • Studentlitteratur – D:12

Läs mer om de nytänkande utbildningsförlaget här!

Här erbjuds en värdecheck som gäller fyra platser, till vinnaren och tre kollegor, på ett valfritt seminarium från Studentlitteratur under VT-20.

  • NE Sverige AB – C:04

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag som utvecklar och erbjuder produkter och tjänster med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och… Läs mer här!

Här erbjuds en Blue-Bot robot.

  • Hands-On Science – C:01

Hur kan man enkelt kan komma igång med programmering i undervisningen? Läs mer här!

Här erbjuds en utbildningspedagog som kommer ut till vinnande förskola/ skola för att hålla en 3 timmars workshop.

För att se villkoren för kampanjen klicka här!