Inspirerande föreläsningar

Konferensprogrammet på SETT SYD ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och leverantörer som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Förändringar där modern kommunikation spelat stor roll. Innehållet presenteras genom inspirerande seminarier, föreläsningar och även mer praktiska workshops. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar.

Välj föreläsningar på plats
Mötesplatsen är som en festival och du föranmäler dig inte till specifika föreläsningar utan väljer på plats vilka talare du vill lyssna till. Det är gott om platser till varje föreläsning och blir sällan fullt.
Observera att du måste ha en konferensbiljett för det spåret du vill gå på.

Förutom konferensen finns ett aktivt mässgolv där utställare bjuder in till föreläsningar, workshops, diskussioner och mer! Se alla utställare här.

Välj vilket spår du vill gå på

Välj mellan Pedagogik- & didaktikspåret, Ledning- & Utvecklingsspåret eller anmäl dig till båda två genom en Kombo-biljett. Du kan också anmäla dig som mässbesökare. Då får du tillträde till själva utställningen, men inte föreläsningarna.

Pedagogik- och didaktiksspåret

Riktar sig till dig som lärare eller pedagog och avhandlar intressanta och innovativa kunskaper, erfarenheter och fenomen som rör det moderna lärandet. Allt från ren pedagogik, modernt lärande, kreativitet, lärmiljöns betydelse och sociala medier till mer praktiknära exempel.

Ledning- & Utvecklingsspåret

Innehållet i detta spår är främst riktat till skolans chefer och beslutsfattare på olika nivåer. Områden som tas upp är ledarskapets betydelse, forskning och utveckling, systemintegrering, lärmiljöns betydelse, kvalitetssäkring, framtidskompetenser m.m.

Mässbesökare

Att besöka mässan  är kostnadsfritt! Utställningen har utvecklats till en aktiv mötesplats där utställarna bjuder in till föreläsningar, popup klasser, workshops, diskussioner och tävlingar! Anmäl dig nedan för en entrébiljett.