SETT SYDs historia

 

SETT startade år 2012 på Kistamässan i Stockholm, där den genomförts årligen sedan dess. Hösten 2014 lanserades SETT SYD i Malmö och hålls varje höst på Malmömässan. Vi ville erbjuda ännu fler lärare, IKT-pedagoger, skolledare, förskollärare och ledningspersonal möjlighet att uppleva mötesplatsen och ta del inspirationen, digitala verktygen, moderna lärmiljöer, nätverkande, forskningsrapporterna och trenderna. SETT SYD erbjuder samma högkvalitativa innehåll för samma målgrupp som Stockholmsupplagan och projektleds av samma team som i Stockholm.

Förutom i Malmö under namnet SETT SYD äger SETT rum i Stockholm och Oslo.