Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet

Monter: B:17
Telefonnummer: 08-52329800
Mailadress: info@skolfi.se

Skolforskningsinstitutet  verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och bevilja forskningsmedel för praktiknära forskning.