Lexplore AB

Lexplore AB

Monter: A:10
Telefonnummer: 
Mailadress: sandra.norrbin@lexplore.com

Artificiell intelligens för att driva läsutvecklingen

Välkomna till Lexplores monter!

Bättre läsförmåga är förmodligen den enskilt viktigaste faktorn för att höja resultaten i den svenska skolan. Med digital screening-teknik som bygger på forskning från Karolinska institutet upptäcker skolan snabbt vilka som halkat efter i sin läsning eller har läs- och skrivsvårigheter. Insatser kan sedan göras och utvecklingen följas över tid.

I vår monter kan ni prova att bli screenad, precis som eleverna, och se hur resultatet analyseras och presenteras på ett attraktivt och överskådligt sätt.