Nova Software

Nova Software

Monter: C:10
Telefonnummer: 0515-777 888
Mailadress: info@novasoftware.se

Välkommen till Nova Software i monter C:10

Vi vill träffa dig!

Möt oss och ta del av våra erbjudanden. Passa samtidigt på att delta i våra olika aktiviteter med chans att vinna fina priser.

OM OSS
Nova Software är ett IT- och kunskapsföretag som är marknadsledande inom det skoladministrativa området. Vår ambition är att utveckla kvalificerade tjänster som förenklar skolan.

Vår produkt Skola24 är designat för att stödja skolans processer för tjänsteplanering, schemaläggning, frånvaro- och närvarohantering samt omdöme.

Vi brinner för skolan och vill göra det möjligt för skolorna att leva upp till omvärldens förväntningar och krav. Vi har lång erfarenhet av hur man organiserar verksamheten på både grundskolor och gymnasieskolor. Vi är experter på skolans arbete med schemaläggning, närvaro och omdöme. Vi är väl insatta i de olika arbetsrutiner som förekommer när det gäller t.ex. timplaner, tjänsteplanering och informationsöverföring mellan olika system.

PRATA MED OSS OM NÄRVAROEFFEKTEN
Närvaroeffekten är ett stöd för huvudmän och skolor i arbetet med att effektivt minska frånvaron och strategiskt börja öka närvaron. Skolor i kommuner och organisationer som arbetar enligt #närvaroeffekten kommer att se resultat. Läs mer om #närvaroeffekten  

SAMVERKA FÖR SKOLNÄRVARO
För att säkerställa elevernas rätt till utbildning måste elevernas frånvaro registreras, följas upp och vid behov åtgärdas. Det finns stor risk att frånvaro kan påverka elevens utveckling mot utbildningens mål på ett negativt sätt.

En viktig framgångsfaktor för att öka skolnärvaro är att det finns strukturer för samverkan. Genom att skapa förutsättningar för att tidigt upptäcka och mäta frånvaro är vi på Nova med och samverkar med det vi är bäst på.

Kontakta oss redan idag för att diskutera hur du kan starta #närvaroeffekten.

info@novasoftware.se, 0515-777 888, novasoftware.se

Följ Nova på Facebook och Instagram
Anmäl till Nova Software nyhetsbrev

Vi ses!