Stressfri och känslosmart

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Hälsa i en digital kontext, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 14:15 – 15:00

SAL 1

Hjärnforskare höjer nu rösten och pekar ut självkännedom som ett av de viktigaste verktygen för att stoppa stress hos både barn och vuxna. Vad behöver du veta om känslor för att hjälpa barn att handskas med stress och motgång? Hur skapas lugna och trygga grupper? Vad behöver du förstå om dig själv för att lyckas? Maria-Pia guidar oss mot en mer stressfri och känslosmart förskola och skola.