Neurovetenskapliga grunder för ett effektivt lärande

Ledning- och utvecklingsspåret

2019-10-17 14:30 – 15:30

Sal Ledning & utveckling

Vi ger dig som skolledare den senaste neurovetenskapliga forskningen för att skapa bästa möjliga förutsättning för lärande för barn av vår tid.
Med grundläggande kunskaper om en hjärna som är anpassad för ett liv på savannen kan vi skapa goda förutsättningar för lärande av hög kvalité. Vår formbara hjärna med enorma möjligheter att lära möter både möjligheter och utmaningar i en extremt föränderlig värld.
Med didaktiken som grund bygger vi broar till neurovetenskapen för att med små justeringar jobba med hjärnan och inte mot den. Vi ger dig som är skolledare eller jobbar med utvecklingsarbete neurovetenskapliga byggstenar att ta med dig i din verksamhet. Föreläsningen varvar teori med konkreta lärstrategier.