Multimodalt berättande

Flerspråkighet, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 11:30 – 12:15

SAL 2

Att lära sig ett nytt språk och att lära sig nya kunskaper på ett nytt språk är ett mödosamt arbete. Multimodalt berättande, där kombinationen av olika uttrycksformer som skrift, bild, rörlig bild och ljud kan användas för att stötta nyanlända elever i deras språk- och kunskapsutveckling. Föreläsningen ger exempel på hur olika uttrycksformer som bilder, skrift och text kan användas för att nyanlända elever ska utveckla språk och kunskaper- men också för att synliggöra elevernas lärande.