Med blicken mot skolan 2030 - Ett holistiskt perspektiv på lärande

Digital kompetens, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 10:00 – 10:45

SAL 1

Hur designas tillgängliga lärmiljöer och undervisning som främjar både hälsa och lärande? Hur blir barn och unga medskapare i sin egen utbildning och samtidigt aktiva världsmedborgare? Hur kan digitala verktyg användas för att optimera undervisningen och lärandet?
Genom lärande för hållbar utveckling som knyter samman skola, arbetsliv och omvärld i värdeskapande projekt rustas barn och unga med kunskaper och kompetenser som behövs i en ständigt föränderlig värld. Under föreläsningen presenteras ett demokratiskt arbetssätt där 21st Century Skills är i fokus.