Läslust och litteracitet med digitala resurser - INSTÄLLD PGA SJUKDOM

Digital kompetens, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19

Dagens elever är uppvuxna i ett digitaliserat samhälle där skärmbaserade aktiviteter som dataspel, webbsidor och multimodal texthantering är en naturlig del av deras fritid. I dagens samhälle är textlandskapet mycket mer mångfacetterat och innefattar inte enbart aktiviteter kopplade till böcker, penna och papper. Hur kan skolan stödja, uppmärksamma, och använda sig av barn och ungas litteracitetserfarenheter i en klassrumskontext? I föreläsningen diskuterar bibliotekarien Tobias Gard och läraren Hülya Basaran vad litteracitet innebär idag och hur skolan kan väcka läslust och knyta an till elevernas erfarenheter av digitala resurser för att utveckla litteracitet.