Jag kan (nästan) tala alla språk

Flerspråkighet, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 14:15 – 15:00

SAL 4

I min föreläsning utgår jag från egna erfarenheter och perspektiv på hur flerspråkighet är en resurs för lärande.
Utifrån ett resursperspektiv kommer jag lyfta fram det flerspråkiga klassrummets möjligheter. Jag vill ge exempel på hur flerspråkighet och translanguaging är ett roligt och positivt arbetssätt – med fokus på andraspråkselevers lärande.
Min utgångspunkt är att läraren i allra högsta grad är en deltagare i det flerspråkiga klassrummet och jag kommer bjuda på flera tips och råd om hur du väcker lust till lärande genom att vara nyfiken på andra språk.