Hur kan vi hjälpa stressade elever att tackla motgångar i livet?

Ledning- och utvecklingsspåret

2019-10-16 14:30 – 15:30

Sal Ledning & utveckling

Resiliens är förmågan att som individ kunna hantera bl.a. motgångar och förändringar i livet. På Drottning Blankas Gymnasium pågår ett pilotprojekt för att stärka elevers resiliens tidigt i livet. Det innebär att träna elevers självmedvetenhet, själveffektivitet, insikter, reaktioner och emotionsreglering på ett genomtänkt och systematiskt sätt. Vid föreläsningen kommer Kristina Bähr, skolöverläkare att presentera de första erfarenheterna kring projektet och tipsa om hur man kan tänka kring främjande projekt för alla elever.