Hitta styrkorna

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Hälsa i en digital kontext, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 13:00 – 13:45

SAL 1

En del av pedagogens uppdrag är att hitta, ta vara på och utveckla elevernas styrkor, talanger och förmågor. Föreläsningen demonstrerar en modell för korta Styrkesamtal och hur man gör en Styrkestjärna tillsammans med eleverna. Via intervjuer med elever och teorin bakom styrkor, visar John hur man på 5-6 minuter kan göra en Styrkestjärna som kan komplettera utvecklingssamtal och ge nycklar till elevens lärande. Till slut uppmuntrar John även pedagogerna att hitta sina egna styrkor.