Från Görande till Lärande

Fritidshem, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 13:00 – 13:45

SAL 5

Från Görande till Lärande. Fritidshemmets fokus har flyttats från omsorg till lärande. Hur bygger vi tillsammans glädje och stolthet i vår verksamhet som gynnar eleverna? Hur synliggör vi lärandet som sker på fritidshemmen för föräldrar, elever, kollegor och ledning? Hur kan vi höja kvaliten på vår verksamhet? Vi kommer berätta om hur vi går tillväga i våra egna praktiker men även om Falkenbergs kommuns satsning ”Fritidshemslyftet”, vars syfte är att höja kompetensen på fritidshemmen