Flerspråkig och glad!

Flerspråkighet, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och didaktikspåret, Särskola

2018-10-18 10:15 – 11:00

SAL 4

Flerspråkighet ses som en resurs av Skolverket men hur ser det ut i praktiken från förskolan till gymnasiet? I föreläsningen problematiseras flerspråkigheten och bemötandet av flerspråkiga barn och elever. Vi ger konkreta exempel från Gislaveds kommuns förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt särskola på hur flerspråkigheten verkligen kan vara en tillgång. Föreläsningen avslutas med bra undervisningstips och hur fortbildning kan bedrivas i skolenheten, i lärargrupper och enskilt.