Digitaliseringen och ungas hälsa

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Hälsa i en digital kontext, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 14:15 – 15:00

SAL 2

Varför framförs ofta ett orsakssamband mellan ungas ökade psykiska ohälsa och digitaliseringen? Jag berättar om de förklaringsmodeller jag använder i min forskning om ungas nätanvändning. Jag ger vidare några förslag till hur skolan kan identifiera och agera men också förebygga och främja.