Digitalisering av nationella prov

Ledning- och utvecklingsspåret

2019-10-16 13:00 – 13:45

Sal Ledning & utveckling

Det här seminariet riktar sig till dig som är huvudman, skolchef eller rektor och ska förbereda inför att de nationella proven blir digitala 2022. Vilken organisation, kompetensförsörjning och infrastruktur behövs och vem är ansvarig för vad?
Ta del av det senaste om digitaliseringen av de nationella proven i denna föreläsning med Skolverket.