"Det är första gången jag berättar" - om bemötande och barnsyn utifrån erfarenheter på BRIS

Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Hälsa i en digital kontext, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 14:15 – 15:00

SAL 3

Under sin föreläsning kommer David att prata om barnrätt, barnsyn och bemötande – hur vi vuxna ser på barn som råkat ut för svåra saker. Bris får dagligen berättelser från barn som känner press, mår dåligt eller är utsatta för övergrepp och behöver vuxnas stöd och skydd. Vad är det för faktorer som gör att ett barn vågar berätta? Vad behöver vi som vuxna tänka på när vi får barnets förtroende?