Att vara på nätet

Digital kompetens, Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 11:15 – 12:00

SAL 5

Hur agerar vi vuxna inför våra barn och ungas ökande nätanvändande? Får eleverna diskutera och bolla saker som händer på nätet med vuxna? Ger vi i skolan våra elever möjlighet att utvecklas till ansvarsfulla och digitalt kompetenta nätanvändare? I denna föreläsning berättar vi om hur vi på Änga/Västervångskolan arbetar kring digital kompetens systematiskt från F-klassen och fram till åk 9. Arbetet sker i allt från klassrum till föräldramöten, förankrat i styrdokument, forskning och nationell IT-strategi. Vi berättar om hur ett samarbete mellan Skolbibliotek och IT-team berikat arbetet och utmynnat i två fokusområden: Att vara schysst på nätet och Att vara kritisk på nätet.