Att läsa skönlitteratur med flerspråkighet som resurs.

Flerspråkighet, Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 11:30 – 12:15

SAL 2

Skönlitteratur med helt nyanlända elever – går det?
Ibland får jag höra att det inte går att läsa skönlitteratur med helt nyanlända elever, att de måste lära sig fler ord först, att de ändå inte skulle förstå. Men, jo! Det går! I den här föreläsningen ger jag exempel på hur jag med hjälp av genomtänkt stöttning och användandet av elevernas flerspråkighet undervisar i och genom skönlitteratur redan från början med nyanlända elever.