Är du lärare, skolledare, förskollärare, pedagog eller jobbar med förvaltningsfrågor kopplat till skolutveckling?

Då är det här den perfekta mötes- och inspirationsplatsen för dig!  

SETT SYD riktar sig till dig som är nyfiken på att knyta nya spännande kontakter i utställningsdelen och där möta leverantörer av digitala verktyg och moderna fysiska lärmiljöer.

Argument för skolledare

  • Omvärldsbevakning.
  • Digitalt lärande är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Utveckla det professionella nätverket, knyt allianser för utveckling. Kollegialt lärande, skolledare emellan.
  • Stärk ditt pedagogiska ledarskap 2.0.

Argument för lärare och pedagoger att ge till sin arbetsgivare

  • För att hitta nya sätt att få måluppfyllelse.
  • Vi måste investera i vår pedagogiska utveckling.
  • Jag vill träffa andra pedagoger och utbyta erfarenheter, kollegialt lärande.
  • Jag vill plocka med mig hem inspiration till mitt arbetslag.
  • Jag vill veta det absolut senaste nom pedagogisk utveckling.