Quantcast

Teskedsorden

Teskedsordens målsättning är att tidigt nå barn och unga i olika utbildningsnivåer och starta samtal om tolerans och medmänsklighet. Med hjälp av kultur – litteratur, film och teater – utan pekpinnar vill vi få dem, och även vuxna, att reflektera kring dessa viktiga frågor. Vi tror på fantasins kraft, och att kultur är en väg till förståelse mellan människor. Att oförsonligheten går allt längre ned i åldrarna är oroväckande – de projekt vi driver har därför en stark inriktning mot barn och ungdomar. Det material vi tar fram till skolor är kostnadsfritt och åtföljs av lärarhandledningar med förslag på lämpliga övningar.