Quantcast

Sanoma Utbildning

Vi på Sanoma Utbildning är proffs på att skapa innehåll i läromedel. Pedagogiskt innehåll som i händerna på lärare ger de bästa förutsättningarna för varje elev att nå så långt som möjligt. Från förkoleklass till universitetet. Innehållet ska få eleverna att förstå skeenden och samband samtidigt som det ska väcka nyfikenhet och vetgirighet. Det är så vi jobbar.

Oavsett om läromedlet är en tryckt bok eller i digital form är det innehållet som är vår utgångspunkt. Vi vet hur man hittar de främsta författarna och vet hur man paketerar läromedlen så att de blir både pedagogiska och tilltalande. Vi lusläser kurs-, ämnes- och läroplaner och ser till att de kan uppfyllas med hjälp av våra läromedel. Vi är lyhörda för forskning och trender vad gäller inlärning och pedagogik och vaskar fram det bästa för både elever och lärare. Vi ser till att lärare behöver lägga mindre tid på planering och får mer tid för undervisning. och Det är en utmaning men vi har tagit fram läromedel under flera decennier och har därför lång erfarenhet.

Vårt främsta uppdrag är att både elever och lärare ska lyckas i skolan. Tillsammans kan vi göra skolarbetet utmanande, roligt och engagerande samtidigt som vi lyfter resultaten.