Program 2017

Innehållet i detta spår är främst riktat till skolans chefer och beslutsfattare på olika nivåer, men även lärare och förskollärare med ett utvecklingsuppdrag. Områden som tas upp är ledarskapets betydelse, forskning och utveckling, systemintegrering, lärmiljöns betydelse, kvalitetssäkring, framtidskompetenser mm.

2017-10-30

2017-10-31