Innehållet i detta spår är främst riktat till skolans chefer och beslutsfattare på olika nivåer. Områden som tas upp är ledarskapets betydelse, forskning och utveckling, systemintegrering, lärmiljöns betydelse, kvalitetssäkring, framtidskompetenser mm.

Om du har en biljett för denna kategori har du även tillträde till samtliga föreläsningar på det allmänna lärar- och pedagogspåret.

Anmäl dig här!

Fler föreläsningar läggs ut löpande, så håll utkik!

2017-10-30

2017-10-31