Quantcast

Styrnings- och ledningsspåret

dag 1
30 Okt 2017
dag 2
31 Okt 2017

Think Simple – The best way for efficiency in learning

Abdul is ‘one of the most innovative educators in the world and his speech focus on the idea of ‘Changing Belief” through ‘Simplicty and Reliability’ and have extended beyond the traditional school...
Read More
Abdul Chohan

FÖRÄNDRING OCH LEDARSKAP – ERFARENHETENS LÄXOR

Målgrupp: Styrnings- och ledningsspåret Det ställs allt högre krav på organisationers förmåga att genomföra förändringar. Samtidigt vet vi av erfarenhet att det är lätt att besluta om en förändring, svårigheten...
Read More
Fredric Bohm

Skolledares egen Digitalisering avgörande

”Kan robotrevolutionen, industri 4.0, vara en katalysator för skolledare att förändra sina sätt att leda lärandet i sina skolor?!” Hur viktigt är det att skolledare aktivt visar sin egen digitalisering?...
Read More
Elisabet Nihlfors