Innehållet i detta spår är främst riktat till skolans chefer och beslutsfattare på olika nivåer, men även lärare och förskollärare med ett utvecklingsuppdrag.

Områden som tas upp är ledarskapets betydelse, forskning och utveckling, systemintegrering, lärmiljöns betydelse, kvalitetssäkring, framtidskompetenser mm.

Om du har en biljett för denna kategori har du även tillträde till samtliga föreläsningar på det allmänna lärar- och pedagogspåret.

Observera att du inte kan anmäla dig till föreläsningarna i förväg utan du väljer fritt på plats vilka föreläsningar du vill gå på.

Fler föreläsningar läggs ut löpande, så håll utkik!

2017-10-30

2017-10-31