Tobias Gard

Skolbibliotikarie

Tobias Gard

Skolbibliotikarie

Biografi

Tobias arbetar som skol- och ungdomsbibliotekarie på Kronan skola och Frälsegårdsskolan i Trollhättan. Han har lång erfarenhet av arbete med nyanlända elever och barn med annat modersmål än svenska. År 2017 mottog Tobias föreningen SCIRA:s hedersdiplom för sitt läsfrämjande arbete.