Tina Westerlind

Btr. rektor på NTI Gymnasiet i Karlstad

Tina Westerlind

Btr. rektor på NTI Gymnasiet i Karlstad

Biografi

Behörig lärare i Bild, Musik, Historia och Idrott. Vidareutbildade sig till specialpedagog och arbetar idag med skolutvecklande frågor som biträdande rektor på NTI Gymnasiet i Karlstad. ALLA elevers möjlighet till lärande ligger i fokus.