Susanne Kjällander

Fil.dr & lektor, Stockholms Universitet

Susanne Kjällander

Fil.dr & lektor, Stockholms Universitet

Biografi

Susanne Kjällander, Filosofie doktor i didaktik samt lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet. Författare, föreläsare samt lärarutbildare. Susanne har forskat om elevers lärande och lärares didaktiska design i digitala lärmiljöer i 15 år och varit vetenskaplig ledare för flera forskningsprojekt om digitalisering i utbildning. Hon har varit med och tagit fram nya styrdokument samt är aktuell med flera forskningsrapporter och tre nya böcker: Didaktik i omvandlingen tid, Programmering och digital kompetens i grundskolan samt Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund.