Sara Bruun

Språklärare, föreläsare, författare och IKT-pedagog

Sara Bruun

Språklärare, föreläsare, författare och IKT-pedagog

Biografi

Sara Bruun är språklärare, föreläsare, författare och IKT-pedagog. Hon har skrivit ”Digitala arbetssätt i klassrummet: att våga ta språnget” och ”Klassrummet möter världen: autentiskt, tematiskt och digitalt”.