Sandra Pilemalm

Förstelärare i SO och engelska på Naverlönnskolan i Svedala

Sandra Pilemalm

Förstelärare i SO och engelska på Naverlönnskolan i Svedala

Biografi

Sandra är mycket engagerad i skolutveckling och kollegialt lärande och driver även företaget NetAttitude där hon utbildar kring skolans värdegrundsarbete. Sandra har medverkat i Lärlabbet tillsammans med Elza Dunkels, Sveriges mest anlitade expert på ungas nätanvändande och föreläst på SO-dagarna våren 2014, om hur man kan betygsätta ett arbete i SO som tar sin utgångspunkt i digitala kränkningar och skolans förebyggande likabehandlingsarbete. Senast föreläste Sandra på Framtidens skola i Malmö.