Rolf Niemann

Pedagog och utvecklingskoordinator, gymnasielärare, Vattenhallens lärarfortbildningar

Rolf Niemann

Pedagog och utvecklingskoordinator, gymnasielärare, Vattenhallens lärarfortbildningar

Biografi

Pedagog och utvecklingskoordinator på Vattenhallen Science Center Lunds Universitet sedan 2015. Rolf har disputerat i fysik och är utbildad gymnasielärare i matematik, fysik och teknik och har jobbat som gymnasielärare i många år. Rolf håller i Vattenhallens lärarfortbildningar inom framförallt programmering.
Under workshoppen handleds deltagarna av studenter från Lunds Tekniska Högskola, LTH.