Rodhe Jonsson

Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Rodhe Jonsson

Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Biografi

Rodhe Jonsson är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten sedan fem år tillbaka. Hon är specialpedagog och har sin bakgrund i grundskola och gymnasium. Frågor som rör elevhälsan har engagerat henne mycket genom åren. På Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar hon med att utveckla myndighetens stöd till rektorer med elevhälsoteam i södra Sverige.