Petter Iwarsson

Socialpedagog och skolkurator

Petter Iwarsson

Socialpedagog och skolkurator

Biografi

Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning, familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom Bris stödverksamhet arbetar han nu som sakkunnig på Bris och som skolkurator.