Pernilla Prahl

Förstelärare i fritidshem, administrativ chef

Pernilla Prahl

Förstelärare i fritidshem, administrativ chef

Biografi

Pernilla har bakgrund som processledare för utvecklingsgruppen under processen med ett stort intresse för kvalitetsarbete och fritidshemsutveckling. Arbetar idag som Administrativ chef på Maria Parkskolan med övergripande organisation och struktur, kvalitetssäkring och utvecklingsarbete.