Nils Nilsson

IT-pedagog

Nils Nilsson

IT-pedagog

Biografi

Nils Nilsson arbetar som IT-pedagog på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad. Förutom att vara ett stöd för kommunens pedagoger gällande användning av digitala verktyg, har han även ansvar för uppbyggnaden av självskattningsverktyget ”Varje elevs bästa digitala skola”.