Milan Bojanic

Utbildare och inspiratör

Milan Bojanic

Utbildare och inspiratör

Biografi

Milan Bojanic arbetar som utbildare och inspiratör på den ideella föreningen Framtidsfrön där uppdraget är att sprida det entreprenöriella och hållbara lärandet i grundskolan. Milan började tidigt att arbeta med personalansvar där han snabbt fick upp ögonen för hur viktigt det är att alla blir sedda och känner sig delaktiga för att kunna utvecklas till sitt bästa jag. I sitt andra yrke som tränare inom crossgym så har han också stor erfarenhet i att coacha och inspirera andra att nå sina mål. Efter att ha fått barn med NPF så har han insett vikten av inkludering i skolan. Inkludering för mig handlar om att hitta arbetssätt som bejakar och utvecklar barnens inneboende drivkraft, nyfikenhet och kreativitet.