Mikael Andersson

Lärare i fritidshem, äventyrspedagog

Mikael Andersson

Lärare i fritidshem, äventyrspedagog

Biografi

Engagerad i fritidshemsutveckling och debatt under lång tid på många olika nivåer. Sitter för närvarande som ordförande i Lärarförbundets referensorgan för fritidspedagogik.