Mia Heikkilä

Docent och forskare i pedagogik och didaktik

Mia Heikkilä

Docent och forskare i pedagogik och didaktik

Biografi

Mia Heikkilä är docent och forskare i pedagogik och didaktik vid Mälardalens högskola i Västerås, och utbildar inom området både bland kommuner och på förskollärarutbildningen. Hon har arbetat med utredningar och processhandledning åt kommuner, på Skolverket, Regeringskansliet med flera.