Marie Harding

Projektledare Pep Skola, Generation Pep

Marie Harding

Projektledare Pep Skola, Generation Pep

Biografi

Marie Harding är projektledare för Pep Skola och har jobbat på Generation Pep sedan starten 2016. Marie har goda erfarenheter av att driva innovativa digitala projekt från idé till värdeskapande digitala plattformar.